Waar bent u naar op zoek?

Partneralimentatie

Alimentatie is een wettelijke plicht in een bijdrage in de kosten van levensonderhoud van uw ex-partner, want na een scheiding stopt de verplichting om financieel voor elkaar te zorgen niet (waarbij het niet uitmaakt of u al dan geen kinderen heeft). Als één van de partners niet voldoende inkomsten heeft dan dient de ander alimentatie te betalen.

Partneralimentatie kan op 2 manieren worden geregeld:

1. Gezamenlijke afspraken vastleggen in een convenant
Bij de scheiding kunnen uw ex-partner en u samen afspraken maken over alimentatiebetaling. Eén en ander wordt in een scheidingsconvenant (schriftelijke overeenkomst) vastgelegd. Dit gebeurt veelal in overleg met de advocaat.

2. De rechter stelt de hoogte van de alimentatie vast
Kunt of wilt u er samen geen afspraak over maken dan stelt de rechter de hoogte en de duur van de alimentatie vast. Hierbij houdt de rechter rekening met de behoefte van de ex-partner en de draagkracht van de partner die alimentatie moet gaan betalen.

Wijziging van de hoogte van de alimentatie

De rechter is bevoegd om het alimentatiebedrag te wijzigen. Bijvoorbeeld als de omstandigheden van één van de partners wijzigt: u of uw ex-partner gaat weer werken. Ook geldt dit als de ex-partner hertrouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of duurzaam gaat samenwonen met iemand alsof zij getrouwd waren (de alimentatie wordt dan verlaagd, of wordt beëindigd) of als de partner helemaal niet meer in het levensonderhoud kan voorzien, ontslagen is en/of in de Bijstand terecht komt (de ex-partner kan dan een aanvullende bijstandsuitkering aanvragen). De Gemeentelijke Sociale Dienst gaat dan na of de ex-partner onderhoudspichtig is en verhaalt de eventuele bijstand op de ex-partner. Tevens kan de rechter het alimentatiebedrag wijzigen op basis van verkeerde of onvolledige gegevens.

Beëindiging van de partneralimentatie

In de regel dient er maximaal 12 jaar partneralimentatie te worden betaald. In sommige situaties geldt een kortere termijn. Onze advocaten kunnen u informeren over de alimentatie die in uw situatie geldt en de mogelijkheden de termijn te verlengen of verkorten